Missie

Khair is een onafhankelijke organisatie die de participatie van bewoners met een migratieachtergrond wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.

 

Visie

Khair vindt het van groot belang dat alle bewoners kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daarom slaan we een brug tussen het Nederlands zorgaanbod en verschillende groepen bewoners voor wie deze zorg niet altijd toegankelijk is. Wij werken volgens onze eigen ontwikkelde methodiek die gebaseerd is op de presentiebenadering van Andries Baart. In het kort is de presentiebenadering een manier van werken die de relationele afstemming tussen professional en bewoner als basis voor hulp en steun ziet. Verbinding met de bewoner ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, op wat hij of zij nodig heeft, en op weg naar zelfstandigheid.